نمایشگاه بین المللی سنگ قطر

نمایشگاه بین المللی سنگ قطر

نمایشگاه بین المللی سنگ قطر

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/04/29)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/01)
نمایشگاه بین المللی دوحه
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی سنگ قطر

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ قطر از 9 الی 11 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی دوحه انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سنگ قطر

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سنگ قطر (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی