4
نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/13)
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/16)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ
نمایشگاه بین المللی سنگ

نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ از تاریخ 23 الی 26 خرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی سنگ نورنبرگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی