نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل

نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل

نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل

۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
۲۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/16)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل از 24 الی 26 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن برزیل (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی