4
نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wiretube

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wiretube

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wiretube

۱۷ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/07)
۲۱ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/11)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wiretube

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wire-tube از 17 الی 21 آذر 1399 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف برگزار خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wire-tube

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف wire-tube

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی