4
نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World

نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World

نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World

۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/27)
۸ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/29)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
تاسیسات- سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World از تاریخ 6 الی 8 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی شیرآلات دوسلدورف Valve World و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی