نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی امارات

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی امارات

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی امارات

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/21)
۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/23)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی از تاریخ 30 شهریور الی 1 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی