4
نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای امارات متحده عربی- دبی

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/18)
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/21)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی از تاریخ 27 الی 30 شهریور 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیشه و ظروف شیشه ای دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی