نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/02)
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/05)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز از تاریخ 12 تا 15 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی