نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز از تاریخ 23 تا 27 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی