نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو

۲۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/17)
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/19)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو از 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیکی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی