4
نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec

نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec

نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/26)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه صنایع شیشه دوسلدورف از تاریخ 1 الی 4 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه دوسلدورف Glasstec و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی