نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

۱۹ دی ۱۳۹۷ (2019/01/09)
۲۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/12)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.500 مترمربع
110 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان سیزدهمین دوره از تاریخ 19 الی 22 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی