نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 21:00
9.000 مترمربع
90 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان سیزدهمین دوره از تاریخ 13 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی