نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/08)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد هشتمین دوره از تاریخ 16 تا 19 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی