4
نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

۱۳ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/03)
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد از تاریخ 18 تا 21 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه براینمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی