نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران تهران

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/13)
۲۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
13.200 مترمربع
175 غرفه
9 کشور

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران از تاریخ 22 الی 25 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی