نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران

۲ آذر ۱۳۹۶ (2017/11/23)
۵ آذر ۱۳۹۶ (2017/11/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
13.200 مترمربع
175 غرفه
9 کشور

نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان از تاریخ 2 الی 5 آذر 1396 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی