نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

۱۲ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/03)
۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 20:30
8.700 هزار مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز  از تاریخ 12 الی 15 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی برق، مخابرات، آب و فاضلاب تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی