نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 20:30
9.000 هزار مترمربع
سالن امیرکبیر
4 کشور

نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق، مخابرات، سیستم های امنیتی و حفاظتی تبریز هشتمین دوره از تاریخ 13 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی برق، مخابرات، آب و فاضلاب تبریز هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی برق، مخابرات، آب و فاضلاب تبریز هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی