نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/22)
۴ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/24)
نمایشگاه بین المللی برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی از تاریخ 2 الی 4 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی