4
نمایشگاه بین المللی صنعت برق امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق امارات متحده عربی- دبی

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/06)
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/08)
نمایشگاه بین المللی برق
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی از تاریخ 15 الی 17 اسفند 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی