4
نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای

۲۰ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/11)
۲۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/13)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای از 20 الی 22 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی