4
نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

۲۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/12)
۲۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/14)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن چین ، در تاریخ 20 الی 22 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات الکترونیک شنزن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی