نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

۱۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/08)
۲۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان از تاریخ 17 الی 20 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی