نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

۷ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/28)
۱۰ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/01)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان از تاریخ 7 الی 10 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی