4
نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
6.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان از تاریخ 18 الی 21 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی