نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
6.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان از تاریخ 18 الی 21 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی