نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

۸ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/28)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/01)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
6.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان پانزدهمین دوره از تاریخ 8 الی 12 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی