4
نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران چین هنگ کنگ

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/07)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/09)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران هنگ کنگ از تاریخ 16 الی 18 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت درنمایشگاه بین المللی صنعت رستوران هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول درنمایشگاه بین المللی صنعت رستوران هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی