4
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

۱۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/04)
۱۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/07)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق از 12 الی 15 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی