4
نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی آذربایجان باکو

۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
۲۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/21)
نمایشگاه بین المللی باکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه باکو
ساختمان و معماری-راه سازی
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو از 27 الی 29 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی