نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/06)
۱۸ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/09)
نمایشگاه بین المللی تهران
55.000 مترمربع
862 شرکت داخلی و 98 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران هجدهمین دوره از تاریخ 15 الی 18 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی