4
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/15)
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/17)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین از تاریخ 25 الی 27 اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (خانه های پیش ساخته، ساختمان های متحرک و سیار، ساختمان های فولادی، ساختمان های فلزی، کاشی و ساخت سقف) گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی