نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان

۵ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/25)
۷ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/27)
نمایشگاه بین المللی مسقط
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان از 5 الی 7 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی مسقط انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی