4
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ایران تهران

۴ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/25)
۷ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/28)
نمایشگاه شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته تهران از تاریخ 4 الی 7 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی