نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ

نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ

نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/10)
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/13)
نمایشگاه بین المللی مونیخ

نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ Ceramitec از تاریخ 21 الی 24 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مونیخ برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ Ceramitec

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک مونیخ Ceramitec و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی