نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۵ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/25)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو از 3 الی 5 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت توکیو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی