نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن، در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی