4
نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۶ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/17)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین از تاریخ 24 الی 26 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت فروش و خرده فروشی هوشمند گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی