4
نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

۶ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/26)
۸ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/28)

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی، در تاریخ 6 و 8 آذر 1399 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بمبئی BCEC در بمبئی انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی هند بمبئی

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی