4
نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

۱۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/08)
۱۸ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/10)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
نساجی- منسوجات خانگی- پارچه

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای از تاریخ 16 الی 18 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی