نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای

۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/27)
۸ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/30)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای از 5 الی 8 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی