4
نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین شانگهای

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/30)
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/02)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه طراحی و تدارکات مهمانداری چین از 10 الی 13  فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی