نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای

نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای

نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای

۲۸ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/19)
۳۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/21)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای از 28 الی 30 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی عایق بندی ساختمان شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی