4
نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

۳۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/21)
۲ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/24)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای از 30 تیر الی 2 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارئه محصول در نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی