4
نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

۴ بهمن ۱۴۰۱ (2023/01/24)
۷ بهمن ۱۴۰۱ (2023/01/27)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو (Trade Fair for Processing, Packaging and Printing) از 4 الی 7 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی بسته بندی و چاپ روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی