نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی امارات

نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی امارات

نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی امارات

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/31)
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/02)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی از تاریخ 10 الی 12 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فضاسازی در طراحی داخلی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی