4
نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/12)
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/15)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ
باغبانی و پرورش گل و گیاه

نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ از تاریخ 21 الی 24  شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی فضای باز و فضای سبز شهری نورنبرگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی