4
نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ترکیه استانبول

۲۰ مهر ۱۴۰۲ (2023/10/12)
۲۲ مهر ۱۴۰۲ (2023/10/14)
Istanbul International Exhibition - CNR Fair Center
دسترسی موضوعی
آلومینیوم
نمایشگاه آلومینیوم
نمایشگاه آلومینیوم استانبول
نمایشگاه آلومینیوم ترکیه
نمایشگاه استانبول
نمایشگاه ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری آلومینیوم ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 20 الی 22 مهر 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی فناوری آلومینیوم ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری آلومینیوم ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری آلومینیوم ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی