نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

۱۰ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/01)
۱۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/03)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو از 10 الی 12 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی