4
نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/09)
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/12)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه گوانگژو
الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو از 19 الی 22 خرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان گوانگژو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی