4
نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای های برید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) پکن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای های برید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) پکن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای های برید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) پکن چین

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/18)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/20)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای های برید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای هایبرید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) چین پکن، در تاریخ 28 الی 30 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای هایبرید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری سمپوزیوم و خودروهای هایبرید و سوخت های غیر فسیلی (پاک) چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی