نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن

نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن

نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/26)
نمایشگاه بین المللی لندن
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
137 کشور

نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن از 3 الی 6 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی لندن انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فناوری های آموزشی لندن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی