4
نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

۱۳ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/03)
۱۶ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/06)

نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی ، در تاریخ 13 الی 15 آذر 1399 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بمبئی BCEC در بمبئی انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری های شیشه هند بمبئی

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی