4
نمایشگاه بین المللی فیلم، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فیلم، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی فیلم، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته شانگهای چین

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/16)
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/18)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی فیلم، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی