نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/09)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/12)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.500 مترمربع
84 شرکت

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان از تاریخ 19 تا 22 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 8500 متر مربع و 84 مشارکت کننده انجام شد.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی