نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

۱۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/09)
۲۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/12)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.500 مترمربع
84 شرکت

نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان از تاریخ 18 تا 21 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 8500 متر مربع و 84 مشارکت کننده انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی