نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز

۹ مرداد ۱۳۹۷ (2018/07/31)
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/03)
نمایشگاه بین المللی شیراز
70 شرکت

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز هفدهمین دوره از تاریخ 9 تا 12 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی