نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/07)
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/10)
نمایشگاه بین المللی مشهد
13.000 مترمربع
100 شرکت داخلی و نمایندگان 50 شرکت خارجی
سالن های مفاخر - فردوسی - عطار - فضای باز

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد هجدهمین دوره از تاریخ 16 تا 19 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی