نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز

نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز

نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/01)
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/04)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز اولین دوره از تاریخ 10 الی 13 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته تبریز اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی