نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی تهران
116 شرکت
سالن 5-6-7-27

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران از تاریخ 23 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی